Tietoa Terminfosta

Sanastokeskus TSK:n julkaisema Terminfo-verkkolehti on ainoa suomenkielinen terminologia-alan tiedotuslehti. Terminfo kertoo käytännönläheisesti sanasto-, ontologia- ja luokitustyöstä sekä niissä käytettävistä menetelmistä. Terminfon artikkelit käsittelevät muun muassa Suomessa käynnissä olevia sanasto- ja ontologiaprojekteja, terminologian tutkimushankkeita sekä alan konferensseja, kursseja ja muita tilaisuuksia. Lisäksi lehdessä esitellään ihmisiä, jotka vaikuttavat terminologian ja sanastotyön alalla Suomessa. Kirjallisuutta-palstalla esitellään uusia erikoisalojen sanastoja, sanakirjoja sekä muita kiinnostavia julkaisuja.

Verkkolehden arkisto sisältää verkko-Terminfossa julkaistut lehden numerot (numerosta 1/2010 lähtien) kokonaisuudessaan. Lisäksi verkkolehden sivustolle on lisätty englanninkieliset tiivistelmät vuosina 1996–2009 julkaistuista numeroista. Terminfon vanhoja painettuja numeroita voi tiedustella Sanastokeskuksesta (terminfo@tsk.fi tai puh. 09 2709 1060).

Päätoimittaja: Katri Seppälä
Toimitussihteeri: Anu Ylisalmi

Toimitusneuvosto: Carola Grönholm, Salli Kankaanpää, Elisa Kettunen, Sanna Kokkonen, Johanna Kotipelto, Marko Latvanen, Ari Muhonen, Katri Seppälä

ISSN 2342-7302