På svenska

Terminfo är Terminologicentralens webbtidskrift. Den är fritt tillgängligt till alla som är intresserade av terminologi och fackspråk. Terminfos artiklar handlar om till exempel terminologiskt arbete både i Finland och utomlands, Terminologicentralens egna projekt samt terminologisk forskning.

Även om större delen av artiklarna är finskspråkiga publiceras också artiklar på andra språk (mestadels på svenska och på engelska). Du kan hitta alla de artiklar som är skrivna på svenska och andra nordiska språk via länken Artiklar på nordiska språk på högra sidopanelen.

Innan 2015 innehöll varje numret av Terminfo ett sammandrag av tidskriften på engelska. Sammandrag hittar du från arkivet; sammandrag finns i slutet av varje numret. Du kan också hitta sammandrag för numren 1/1996–4/2009 på ett separat arkiv.

Terminologicentralen får stöd från undervisnings- och kulturministeriet för att publicera Terminfo.