Kristiina Antinjuntti – pirteä yhdistysnainen pohjoisesta

Riikka Suursalmi-Seppälä

Kristiina Antinjuntti

Kristiina Antinjuntti on ollut tämän vuoden alusta lähtien Sanastokeskus TSK:n hallituksen jäsen. Antinjuntti viihtyy työssään Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton toiminnanjohtajana, koska hän pystyy siinä yhdistämään hallinnollisiin tehtäviin vankan käytännön kokemuksensa kääntäjä-tulkin työstä.

Kyberturvallisuuden sanasto vakiinnuttaa nopeasti kehittyvän alan suomenkielisiä termejä

Päivi Kouki

Kyberturvallisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä kuten kyberuhkista kirjoitetaan ja puhutaan paljon eri medioissa. Usein termien käyttö eri lähteissä on epätarkkaa ja epäyhdenmukaista. Siksi asiaan tarkemmin perehtymättömälle lukijalle tai kuulijalle jää helposti epäselväksi, mitä erilaisilla kyber-alkuisilla termeillä oikeastaan tarkoitetaan ja mikä kaikki liittyy ”kyberin” maailmaan.

Sanastotyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuudesta

Mari Suhonen

Yksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävistä on kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujen arviointia. Tätä kehittämistä varten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tilasi Sanastokeskukselta kesän 2018 aikana toteutetun sanastoprojektin, jossa käsiteltiin alan asiantuntijoiden kanssa yhteensä 13 sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuteen liittyvää käsitettä.

Tilaa syöte Terminfo RSS