Pääkirjoitus: Sanastotyö mukautuu erikoisalojen tarpeisiin

Katri Seppälä

Normatiiviseen sanastotyöhön voidaan soveltaa samoja perusperiaatteita monilla erikoisaloilla. Vaikka Sanastokeskuksen tekemä sanastotyö painottui toiminnan alkuvuosina tekniikan eri aloille, käsiteltäviä aiheita alkoi vähitellen tulla myös muilta aloilta ja viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi Kelalle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tehty sanastotyö on siirtänyt työn painopistettä uusille aloille. Samat perusperiaatteet ovat kuitenkin toimineet työssä läpi vuosikymmenten.

Creation of Terminology Database for EU Law Terminology

Maja Lončar

A common language is a necessary prerequisite for effective communication. Considering the fact that most specialised knowledge has been documented and published on natural languages, proper terminology is a necessary prerequisite for the effective transfer of knowledge. Roche (2012) writes that “terminology as a scientific discipline is crucial if we consider that its primary aim is to understand the world, describe the objects that populate it and find the right words to talk about them”. As such, terminology plays a major role in ensuring legal certainty. There is no doubt that terminology databases are the best places to store detailed descriptions of legal terminology.

Det svenska medicinska språket

Tom Pettersson

Det medicinska fackspråket används av många olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården och på biomedicinens område. Det svenska medicinska språket används i Finland inom läkar- och sjukskötarutbildningen, inom läkarföreningar och andra sammanslutningar samt på en- och tvåspråkiga sjukhus och hälsocentraler. Det är utsatt för påverkan från många håll, i vardagen starkt påverkat av finskan, inom vetenskapen av engelskan. Språkvårdande instanser i vårt land har framhållit betydelsen av att den medicinska svenska som används i Finland i så stor utsträckning som möjligt skall vara identisk med den medicinska svenskan i Sverige.

Julkisen hallinnon palveluontologian päivitys

Katri Seppälä

Julkisen hallinnon palveluontologiasta (JUPO) julkaistiin uusi versio tammikuussa 2017. Viime vuoden aikana toteutetussa JUPOn jatkokehitysprojektissa ontologiaan tehtiin useita muutoksia, joista suurin oli ontologiaan yhdistetyn palveluiden luokitusnäkökulman purkaminen ja erillisen vaikkakin JUPOn kanssa rinnakkain hyödynnettävän luokituksen muodostaminen.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto 3.0 – asiakasasiakirjojen päivitys

Mari Suhonen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaama Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston uusin versio 3.0 valmistui Sanastokeskuksessa helmikuussa. Sanastoon täydennettiin ja päivitettiin pääasiassa asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä, sillä asiakasasiakirjarakenteiden kehitystyö, uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja sosiaalihuollon erityislakien muutokset ovat vaikuttaneet asiakasasiakirjakäsitteisiin. Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto sisältää nyt suomenkieliset tiedot noin 670 käsitteestä.

Tilaa syöte Terminfo RSS