Pääkirjoitus: Kohti Euroopan laajuista digitaalisten palvelujen yhteentoimivuutta

Katri Seppälä

Yhteentoimiva Eurooppa -säädös (EU) 2024/903 tuli voimaan 11.4.2024, ja sen soveltaminen aloitetaan heinäkuussa. Asetus koskee Euroopan laajuisten digitaalisten julkisten palveluiden yhteentoimivuutta, kun taas kansallisten digitaalisten palvelujen yhteentoimivuuden kehittämistä säädellään edelleen kansallisella tasolla. Toivottavasti EU-asetus kuitenkin lisää mielenkiintoa myös kansallisten tietojärjestelmäratkaisujen yhteentoimivuuden kehittämiseen, sillä se muodostaa perustan sekä kansallisten että kansainvälisten palvelujen tarvitsemalle tiedonsiirrolle.

Minna Pyhälahti – suomen kielen ja sanakirjatyön puolestapuhuja

Pia Saarinen

Minna Pyhälahti työskentelee Kotimaisten kielten keskuksessa (Kotus) Kielitoimiston sanakirjan päätoimittajana. Hän on ollut Sanastokeskuksen hallituksen jäsen vuoden 2023 alusta alkaen. Pyhälahti päätyi Kotukseen töihin jo opiskeluaikana, ja ennen nykyistä työtään hän on ehtinyt toimia organisaatiossa monissa eri tehtävissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen sanasto – aihealuettaan ja kokoaan suurempi sanastojulkaisu

Sirpa Suhonen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Sanastokeskus laativat Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen sanaston yhteistyössä laajan asiantuntijaryhmän kanssa osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa (RRP). Ohjelman yksi ns. pilari on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen. Ohjelmaa tukeva suomenkielinen sanastotyö aloitettiin loppuvuonna 2022, ja työ valmistui seuraavan vuoden lopussa. Sanastossa on määritelty monia sellaisia yläkäsitteitä, joille annettuja termisuosituksia ja joiden käsitekuvauksia voi toivottavasti hyödyntää myös muilla erikoisaloilla kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Vastinetermistön uudistus

Mari Suhonen

Vuosien varrella olemme saaneet palautetta siitä, että termit käännösvastine ja termivastine ovat monitulkintaisia ja ymmärretään helposti väärin. Lisäksi meiltä puuttui termit niille vastineille, jotka viittaavat lähtökielen käsitettä suppeampaan tai laajempaan käsitteeseen ja joita terminologisissa sanastoissa esitetään tarvittaessa. Halusimme uudistaa suomenkielistä vastinetermistöä, jotta voimme jatkossa puhua terminologisessa sanastotyössä tarvittavista vastineista yksiselitteisemmin. Otamme mielellämme palautetta vastaan uusista vastinetermeistä tai vastineisiin liittyvistä näkökulmista yleisemmin.

Tilaa syöte Terminfo RSS