Pääkirjoitus: Terminologiayhteistyön juhlavuosi

Anu Ylisalmi

Sanastotyön ja terminologian alalla toimii useita yhteistyöorganisaatioita, joista moni on tänä vuonna täyttänyt pyöreitä vuosia. Keväällä tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun pohjoismainen Nordterm-yhteistyö sai alkunsa norjalaisten, ruotsalaisten, suomalaisten ja tanskalaisten terminologia-alan edustajien kokoonnuttua keskustelemaan yhteisistä sanastotyöhön liittyvistä kysymyksistä. Juhlavuottaan viettävät myös 30-vuotias Terminologia- ja osaamisensiirtoseura GTW ja 20-vuotias Euroopan terminologiajärjestö EAFT.

Carola Grönholm – tehokas käännösalan ammattilainen

Anu Ylisalmi

Carola GrönholmCarola Grönholm on ollut Sanastokeskus TSK:n hallituksen jäsen tämän vuoden alusta lähtien. Kelassa käännöspalvelupäällikkönä työskentelevän Grönholmin tehtäviin kuuluu toisaalta toimia esimiehenä Kelan käännösryhmän kielenkääntäjille ja käännöspalveluassistentille ja toisaalta osallistua itse käännöstyöhön. Grönholm nauttii siitä, että pääsee työssään itsekin kääntämään, sillä ”siinä on sellaista jokapäiväistä älyllistä haastetta”. Kelan käännösryhmässä käännetään suomesta ruotsiksi ja englanniksi hyvin monenlaisia tekstejä, muun muassa päätöksiä, kirjeitä, verkkosivuja, lomakkeita, ohjeita, esitteitä ja palvelukuvauksia. Kelassa käännettävissä teksteissä termiasiat tulevat Grönholmin mukaan koko ajan vastaan: ”Joskus tuntuu, ettei ole päivääkään, ettemme pohtisi jostakin käsitteestä, pitäisikö siitä kuitenkin käyttää eri termiä."

Nordterm 40 år

Anna-Lena Bucher

Det började med korrespondens mellan Gert Engel vid Handelshøjskolen i København och Einar Selander, den dåvarande föreståndaren vid Tekniska nomenklaturcentralen (TNC) i Sverige. Gert Engel föreslog att ”repraesentanter for de institutioner, der i Skandinavien arbejder med terminologi, blev samlet til et faelles seminar”. Det bestämdes att ett seminarium skulle förläggas i anslutning till TNCs årsmöte den 22 april 1976 och nästföljande dag skulle terminologiorganen ha principdiskussioner i seminarieform.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston päivitys

Mari Suhonen & Sirpa Suhonen

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versio 2.0 valmistui syyskuussa 2016 ja se on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivustolla. Sanastoon on valittu keskeisiä käsitteitä, joita hyödynnetään sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisessä sekä sosiaalihuollon valtakunnallisessa kokonaisarkkitehtuurissa. Sanasto sisältää suomenkieliset tiedot noin 650 käsitteestä. Sanaston kohderyhmäksi on ajateltu erityisesti tietojärjestelmien ja toiminnan kehittäjiä sekä sosiaalihuollon asiakastietoja käsitteleviä ammattilaisia.

Ontologiat palvelutietovarannon palveluksessa: tavoitteena siilottomat palvelutiedot

Marko Latvanen

Ensi vuoden lopulla päättyvä Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma (KaPA) rakentaa Suomeen alustoja, ympäristöjä ja toimintamalleja, joihin lähivuosina tapahtuva kattava julkisen hallinnon ja palvelujen digitalisointi perustuu. Koko julkishallintoa koskevan KaPA-ohjelman tavoitteena on ennen vuotta 2020 luoda alusta Suomelle, jossa palvelut perustuvat tietojen ”siilottomaan” liikkumiseen eri toimijoiden ja hallinnon alojen välillä ja automaattiseen, fiksuun asiakaskohdentamiseen.

IATE-termipankin ja Tieteen termipankin aineistoa lisätty TEPA-termipankkiin

Katri Seppälä

Sanastokeskus TSK:n kokoamaan ja ylläpitämään TEPA-termipankkiin päätettiin tänä syksynä ottaa aineistoeriä, jotka kasvattavat TEPA-haun piiriin kuuluvaa aineistoa merkittävästi. Toinen mukaan otetuista aineistoista on peräisin Euroopan unionin toimielinten yhteisestä IATE-termipankista ja sisältää sellaiset termitietueet, joissa on mukana suomenkielisiä termejä. Toinen uusi aineisto kattaa valtaosan Tieteen termipankin aineistosta.

TKE 2016 -konferenssin kuulumisia juhannukselta

Mari Suhonen

Kööpenhaminassa pidettiin kesäkuussa 12. kansainvälinen terminologian ja tietämystekniikan konferenssi, TKE 2016. Tämänvuotisen konferenssin teemana oli termitietokannat ja lingvistinen linkitetty avoin tieto. Konferenssin jälkeen järjestettiin työpajat käsitteiden visualisoinnista sekä terminologian opettamisesta. Tapahtuman järjestivät Terminologia- ja osaamisensiirtoseura GTW sekä Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun kansainvälisen yritysviestinnän laitos.

Tilaa syöte Terminfo RSS