Pääkirjoitus: Kielenhuollosta, sanastotyöstä ja vähän muustakin

Katri Seppälä

Sanastotyötä voidaan luonnehtia eräänlaiseksi erikoiskielen huolloksi, koska sanastotyötä tekemällä pyritään varmistamaan termivalintojen toimivuutta ja termien systemaattista käyttöä. Kielenhuoltajan tehtävissä toimivat asiantuntijat eivät silti kovin usein osallistu terminologien rinnalla sanastoprojekteihin, mutta onneksi poikkeuksiakin löytyy kuten Verohallinnon sanastoprojekti osoittaa. Projekti on mainio esimerkki siitä, kuinka monenlaisesta osaamisesta on hyötyä sanastotyötä tehtäessä ja työn tuloksia käyttöön otettaessa.

Terminologicentrum TNC avvecklat, föreningen Terminologifrämjandet bildad

Anna-Lena Bucher

Terminologicentrum TNC lades ner i december 2018 och den samlade kompetensen som fanns på TNC har splittrats. Privata aktörer som ägnar sig åt terminologiarbete har i dagsläget inte så lätt att hitta professionella terminologer att vända sig till. Mot den här bakgrunden kände vi före detta TNC:are att vi ville fortsätta framhålla TNCs grundläggande idé om vad terminologiarbete ska vara och vad det kan bidra till i samhället. Vi har därför bildat föreningen Terminologifrämjandet.

Sanastotyötä ja kielenhuoltoa Verohallinnossa

Kristiina Ådahl

Verotusasiat, -tekstit ja -käsitteet saattavat olla monimutkaisia, ja niihin perehtyminen on kansalaiselle välttämätöntä. Siksi Verohallinto haluaa viestiä niistä asiakkailleen mahdollisimman selkeästi. Yhtenäinen ja selkeä asiakasviestintä perustuu ymmärrettäviin teksteihin ja yhdenmukaiseen termistöön. Asiakkaiden lisäksi yhtenäisestä termistöstä hyötyvät myös Verohallinnon sisäiset toimijat. Verohallinto ja sen viestintäyksikkö panostavatkin paraikaa terminologiseen sanastotyöhön.

Rakennusluokitus on uudistettu

Sirpa Suhonen

Sanastokeskus osallistui Tilastokeskuksen toimeksiannosta vuoden 1994 rakennusluokituksen päivitysprojektiin. Sanastokeskuksen osalta päivitystyö alkoi syksyllä 2016 ja uusi Rakennusluokitus 2018 julkaistiin joulukuussa 2018. Rakennusluokituksen uudistamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut luokituksen nykyaikaistaminen ja tämän päivän rakentamisen parempi huomioiminen.

Tilaa syöte Terminfo RSS