Pääkirjoitus: Standardisointia monella tasolla

Katri Seppälä

Kansallisella ja kansainvälisellä standardisoinnilla on pitkä historia, ja myös sanastotyön ala kuuluu kansainvälisen standardisoinnin piiriin. Sanastokeskus on osallistunut Suomen edustajana sanastotyön alan kansainväliseen standardisointiin ISOn (International Organization for Standardization) ns. terminologiakomiteassa (TC 37) usean vuosikymmenen ajan. ISO/TC 37 standardisoi sanastotyön menetelmiä ja periaatteita, mikä on tärkeää tehokkaiden yhteisten toimintamallien luomiseksi. Toisaalta voidaan ajatella, että sanastotyö itsessäänkin on tavallaan standardisointia, koska työn tavoitteena on sopia termien yhtenäisestä käytöstä viestinnän ja tiedonsiirron helpottamiseksi. Tavoite on sama, kirjataanpa termit ja niiden määritelmät varsinaisiin standardijulkaisuihin tai muihin yhteiseen käyttöön tarkoitettuihin sanastoihin.

Standardisointia ISOn teknisessä komiteassa 37

Katri Seppälä

ISOn teknisen komitean 37 tehtävänä on standardisoida termistöihin ja muihin kieliaineistoihin sekä kieleen liittyvään toimintaan (kuten kääntämiseen ja tulkkaukseen) liittyviä periaatteita ja menetelmiä. Yleisemmällä tasolla standardisoinnin tehtävänä on laatia yhteisiä sääntöjen helpottamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien toimintaa ja yhteistyötä eli tähän myös tekninen komitea 37 omalta osaltaan tähtää. Teknisellä komitealla 37 on monivaiheinen historia, joka alkaa jo ennen toista maailmansotaa. Toiminta aktivoitui uudestaan sodan jälkeen vuonna 1952, joten tuosta aloituksesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 65 vuotta. Sanastokeskus on jo usean vuosikymmenen ajan edustanut Suomea TC 37:ssä Suomen Standardisoimisliito SFS ry:n valtuuttamana. Tänä vuonna TC 37:n kokousviikko järjestettiin Wienissä kesäkuun viimeisellä viikolla.

Seija Suonuutille SESKOn tunnustuspalkinto 2017

Sinikka Hieta-Wilkman

Seija SuonuutiSESKOn (sähköteknisen alan suomalainen standardointijärjestö) terminologiakomitean SK1 puheenjohtajana vuoden 2017 alussa aloittanut Seija Suonuuti palkittiin SESKOn tunnustuspalkinnolla 13.9.2017 sähköteknisen standardoinnin workshopissa. Seija Suonuuti on yksi Suomen ensimmäisiä ammattiterminologeja, ja hänet palkittiin nimenomaan ansioistaan sanastotyön kehittämisen alueella.

Nordterm 2017 – terminologisia resursseja ja niiden käyttäjiä

Päivi Kouki

Pohjoismaisten terminologialan organisaatioiden yhteistyöorganisaatio Nordterm järjestää joka toinen vuosi Nordterm-päivät, jotka kokoavat yhteen terminologia-alan asiantuntijoita ja muita alasta kiinnostuneita niin Pohjoismaista kuin muualtakin Euroopasta. Tänä vuonna Nordterm-tapahtuma pidettiin Norjan Kongsbergissa 12.–15. kesäkuuta, ja tapahtuman järjestelyistä vastasi Norjan Kielineuvosto. Nordterm-päiville saapui tänä vuonna liki 80 osanottajaa. Tämänkertaisen Nordterm-tapahtuman teema oli ”Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?”. Kuulimme monta mielenkiintoista esitystä sekä erilaisten terminologisten resurssien tuottajilta että niiden käyttäjiltä.

Tematiske og flerspråklige ordlister i naturfag

Marit Lunde, Lene Halvorsen & Rim Tusvik

I Norge finnes det mange elever som har et annet morsmål enn norsk, og som har rett til tospråklig fagopplæring. Tospråklig fagopplæring er opplæring i for eksempel naturfag på både morsmål og norsk. Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) fikk i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å prøve ut om og hvordan man kan tilby en tospråklig fagopplæring i naturfag via nettbaserte tjenester. Bakgrunnen for dette oppdraget var at mange skoler og kommuner ikke klarer å få tak i tospråklige lærere. De nettbaserte tjenestene er en plattform med tospråklige læringsressurser og mulighet for undervisning av tospråklige nettlærere. Mange ord i naturfag kan være vanskelig å forstå for en del elever som er i en norskinnlæringsfase, og derfor utarbeider Naturfagsenteret tematiske ordlister til bruk i utviklingsprosjektet Fleksibel opplæring. Hovedmålgruppen for ordlistene er elever som har norsk som andrespråk og er i en norskinnlæringsfase, og lærere til denne elevgruppen.

MAO/TAO – pitkäkestoista ontologiakehitystä museoalan tarpeisiin

Päivi Kouki & Mari Suhonen

MAO/TAO on museoalan ja taideteollisuusalan käsitteistöön keskittynyt erikoisontologia, jonka ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2004. Nykyisin MAO/TAOn ylläpidosta vastaa Museovirasto. Sanastokeskus on tehnyt MAO/TAOn kehitystyötä yhdessä Museoviraston kanssa syksystä 2015 lähtien. Kahdessa kehitysprojektissa ontologiaan päivitettiin ajantasainen Yleisen suomalaisen ontologia (YSO) ja lisättiin uusia käsitteitä. MAO/TAOn uusin versio julkaistiin Fintossa alkusyksystä 2017. Aiempien päivitysten aikana oli käynyt ilmi, että MAO/TAOn käsitteistö on kulttuuriympäristöön liittyvien käsitteiden osalta puutteellinen, joten keväällä 2017 aloitettiin ontologian sisällön täydentäminen kulttuuriperinnön käsitteillä.

Kirjallisuutta

Esittelyssä Valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialan verkkojulkaisut Säädösten kääntäminen englanniksi ja valtiosopimusten suomentaminen, Lainsäädäntösanasto ja Rahoitusmarkkinasanasto sekä sanakirjat Suomi-romani-sanakirja: Suomen romanikielen nykyajan sanastoa ja Tataarilais-suomalainen sanakirja: 11 000 sanaa.

Tilaa syöte Terminfo RSS