Pääkirjoitus: Käsitetyö osana toiminnan kehittämistä

Katri Seppälä

Takavuosina sanastotyö suuntautui erityisesti ihmisten välisen viestinnän selkeyttämiseen. Usein sanastotyön tarve tuli esiin uusien kehitysvaiheiden ja muiden muutosten myötä, mutta itse työ tehtiin muutosten jo tapahduttua. Kun tietojärjestelmien rooli monen alan toiminnassa ja asiantuntijoiden työssä alkoi kasvaa, myös käsitetyötä alettiin tehdä tietojärjestelmien kehittämisen tueksi. Tarve on ilmeinen, sillä järjestelmää on vaikeaa käyttää oikein ja tehokkaasti ilman riittävää tietoa järjestelmään liittyvistä käsitteistä. Kun käsitteitä selvitetään tietojärjestelmän kehitysvaiheessa, mahdollisuudet ongelmien ennaltaehkäisyyn kasvavat.

Työelämän palvelut uusiksi ja termit selviksi – Sanastotyön sovittaminen työ- ja elinkeinopalvelujen uudistukseen ja digitalisaatioon

Mari Suhonen

Digitalisaation myötä sanastotyö on tullut julkisessa hallinnossa aiempaa tutummaksi. Sanastotyön yhdistäminen tietojärjestelmäkehitykseen, käsite- ja tietomallinnukseen ja säädösvalmisteluun ei kuitenkaan ole vielä itsestäänselvää. Usein erikoisalansa sanastoa tekemään kootut asiantuntijat huomaavat vasta sanastotyöpajassa sanastotyön tarpeellisuuden ja havahtuvat samalla siihen, että sanastotyötä olisi pitänyt tehdä jo silloin, kun termeihin ja ehkä käsitteisiinkin oli vielä mahdollista vaikuttaa. TE Digi -hankkeen sanastotyössä vuonna 2017 Sanastokeskus pääsi osallistumaan sekä säädösvalmistelun että mallinnuksen käsitteiden arviointiin ja valmisteluun.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto sosiaalihuollon asiakastyön apuna

Mari Suhonen

Joulun alla 2017 julkaistiin jo neljäs versio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä Sosiaalialan tiedonhallinnan sanastosta – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä. Sanasto on osa sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallista määritystyötä, jonka tavoitteena on tukea asiakastietojärjestelmien kehittämistä ja saada sosiaalihuollon asiakkaan tiedot paremmin hyödynnettäviksi asiakastyössä. Miten Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto koskettaa tavallista suomalaista hänen arjessaan ja hänen kohtaamistaan sosiaalihuollon ammattihenkilön kanssa?

TEPA-termipankin käyttöliittymä on uudistunut

Anu Ylisalmi

TEPA on Sanastokeskus TSK:n ylläpitämä termipankki, johon on koottu erikoisalojen termejä ja määritelmiä yli 350 000 termitietueeseen. Termipankki sisältää sekä Sanastokeskuksen että muiden asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja, sanakirjoja ja termitietokantoja. TEPA-termipankin käyttöliittymä uudistui merkittävästi helmikuussa 2018.

Kokonaisturvallisuuden sanasto on TSK-sarjan 50. julkaisu

Sirpa Suhonen

Sanastokeskus TSK:n julkaisusarjan 50. julkaisu ilmestyi vuoden 2017 lopussa, kun Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 50) julkaistiin. Turvallisuuskomitean ja Sanastokeskuksen käynnistämässä sanastohankkeessa päivitettiin vuonna 2014 julkaistua Kokonaisturvallisuuden sanastoa (TSK 47) muun muassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittämisen vuoksi.

Asemakaavoituksen käsitteitä

Sirpa Suhonen

Helsingin kaupunki tilasi Sanastokeskukselta pienen asemakaavoituksen käsitteisiin liittyvän sanastoprojektin, joka tehtiin viime vuoden lopulla. Sanastotyön lähtökohtana oli kehittää asemakaavoituksessa käytettäviä tietojärjestelmiä ja järjestelmien keskinäistä yhteentoimivuutta, joita tarvitaan esimerkiksi karttojen koneluettavuuden tueksi. Jotta tieto liikkuisi muuttumattomana järjestelmien välillä ja jotta sitä voisi käyttää uudelleen eri yhteyksissä, käsitteiden ja niistä käytettyjen termien tulee olla yhtenäisiä. Kaavoituksen peruskäsitteille tarvittiin siis yhteisesti sovitut määritelmät, sillä jo tämän suppean sanaston käsitteissä on ollut epämääräisyyttä ja tulkintaeroja.

Kirjallisuutta

Esittelyssä Nordterm-julkaisu Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?, Heikki E. S. Mattilan laatima Vertaileva oikeuslingvistiikka ja Juuso Koposen, Jonatan Hildénin ja Tapio Vapaasalon laatima Tieto näkyväksi sekä verkkosanakirjat Islex, Suomi–viro-suursanakirja ja Suomi–somali-sanakirja.

Tilaa syöte Terminfo RSS