Pääkirjoitus: Säädöksistä ja sotesta

Katri Seppälä

Sanastokeskus on eri yhteyksissä peräänkuuluttanut systemaattiseen käsiteanalyysiin perustuvan käsitteiden määrittelyn liittämistä osaksi säädösvalmisteluprosessia. Tarve on tullut selkeästi esiin useissa projekteissamme, joissa käsitellään säädöksissä esiintyviä käsitteitä. Tänä vuonna Sanastokeskus on ensimmäistä kertaa päässyt mukaan projekteihin, joissa määrittelytyö liittyy selkeästi säädösvalmisteluun.

Johdonmukainen sanasto on pohja ymmärrettävälle sote-viestinnälle

Minna Rantala

Maakunta- ja sote-uudistus mullistaa julkisen hallinnon ja suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet. Kun lainsäädäntö ja toimintatavat uudistuvat, syntyy paljon uutta sanastoa ja vanhat termit saavat uusia merkityksiä. Osana uudistuksen tiivistä valmisteluaikataulua on kuluneen syksyn aikana tehty sanastotyötä.

Moderne grønlændere og psykiatrisk terminologi

Arnaq Grove

I denne artikel beskrives tankerne med et projekt påbegyndt ved studiet i Oversættelse og Tolkning Ilisimatusarfik, Det Grønlandske Universitet i Nuuk. Projektet går ud på at lave et terminologisk arbejde med at fastlægge begreber ved at definere grønlandske fagtermer til psykiatrien. De skal indbyrdes stå i systematisk sammenhæng og tjene til at oversætte et udsnit af de danske psykiatriske fagtermer.

Geoinformatiikan sanastosta neljäs laitos

Riina Kosunen

Geoinformatiikan sanaston ensimmäinen laitos ilmestyi kaksitoista vuotta sitten. Sanastosta ovat ilmestyneet uudet laitokset vuosina 2011 ja 2014. Vuonna 2015 todettiin, että Geoinformatiikan sanastoa on tarpeen täydentää paikkatietoanalyysiin ja teemakarttaan liittyvillä käsitteillä. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat olivat käyttäneet paikkatietoanalyysiin ja teemakarttaan liittyviä termejä laitoksen Paikkatietoikkuna-karttapalvelussa, mutta olivat joutuneet toteamaan, ettei heillä ollut yhteistä käytäntöä tai sopimusta siitä, mitä termiä mistäkin käsitteestä käytetään ja millä tavalla määriteltyyn käsitteeseen milläkin termillä viitataan.

Tilaa syöte Terminfo RSS