Pääkirjoitus: Sanastoja sekä asiantuntijoille että maallikoille

Katri Seppälä

Me terminologit pääsemme työssämme tutustumaan moniin erikoisaloihin, mutta usein olemme silti samassa tilanteessa kuin muutkin maallikot: erikoisalan käsitteet eivät avaudu helposti ja sisällöt jäävät hämäriksi. Monille eri tekniikan aloihin liittyvät käsitteet tuntuvat hankalilta, mutta jotenkin pitäisi ymmärtää esimerkiksi sellaisia arkeen liittyviä asioita kuten putkiremontti tai vaikkapa suoratoistopalvelun käyttöönotto. Tekniikka ei kuitenkaan ole ainoa päänvaivaa aiheuttava aihealue. Terveyden- ja sosiaalihuoltoon liittyvät termiongelmat ovat monille tuttuja, mutta vähemmän huomiota on saanut se, ettei esimerkiksi koulunkäyntiin liittyvä käsitteistö ole tuttua kaikille kouluikäisten vanhemmille saati sitten muille läheisille. Jos luokalla on ryhmänohjaaja luokanvalvojan sijaan, onko kyse vain nimikkeiden muuttumisesta vai ovatko myös tehtävät muuttuneet? Entä mitä kaikkea kuuluu oppilashuoltoon?

Johanna Kotipelto – kokeilukulttuurin puolestapuhuja

Anu Ylisalmi

Johanna KotipeltoJohanna Kotipelto on ollut Sanastokeskus TSK:n hallituksen jäsen tämän vuoden alusta lähtien. Kotipelto on tällä hetkellä tehtäväkierrossa erityisasiantuntijana Valtioneuvoston kanslian Politiikka-analyysiyksikön Kokeileva Suomi -tiimissä rakentamassa pienkokeilujen digitaalista joukkorahoitusalustaa. Kokeilukulttuurin vahvistaminen on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista. Kokeileva Suomi -tiimi tuottaa tietoa ja toimintavälineitä kokeilijoiden tueksi.

Termbase til støtte for nordisk mobilitet

Ole Våge

Hva betyr urval på svensk, samordna opptak på norsk eller erhvervsakademiuddannelse på dansk? Og betyr yrkeshögskoleutbildning det samme i Sverige og Finland? Nordiske borgere som skal studere eller arbeide i et annet nordisk land, møter ofte på vanskelige fagbegreper på nabospråkene. Nå kan man søke på mange slike begreper i en fellesnordisk termbase.

Oikeushallinnon termit ontologiaan

Kirsti Jakobsson & Anu Ylisalmi

Oikeushallinnon ontologia (OIKO) on oikeudellisen alan käsitteistöön keskittynyt erikoisontologia, joka perustuu oikeushallinnon ASSERI-asiasanastosta muokattuun ASSI-asiasanastoon. Oikeushallinnon ontologia on niin sanottu yhdistelmäontologia, eli ontologiahankkeessa ASSI-asiasanaston käsitteet on liitetty Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) hierarkiaan. Oikeushallinnon ontologiassa on noin 1850 käsitettä. Ontologisoinnin avulla asiasanasto saadaan aiempaa monipuolisempaan ja laajempaan käyttöön. Oikeushallinnon ontologian tavoitteena on tukea oikeushallinnon organisaatioiden tiedonhallinnan yhtenäistämistä, edistää semanttista ja teknistä yhteentoimivuutta ja helpottaa tiedon hakemista.

Kelan terminologisesta sanastosta jo neljäs julkaisu

Sirpa Suhonen

Kela ja Sanastokeskus TSK aloittivat kymmenen vuotta sitten yhdessä sanastoprojektin, jonka tavoitteena on yhtenäistää, vakiinnuttaa ja selkeyttää Kelan hoitaman sosiaaliturvan käsitteistöä ja edistää Kelan ja sen yhteistyökumppaneiden välistä tiedonvaihtoa järjestelmällisen sanastotyön avulla. Kelan terminologisen sanaston ensimmäinen laitos julkaistiin vuonna 2010. Tämän vuoden alussa ilmestyi jo sanaston neljäs laitos. On tärkeää, että Kelan sanastotyöprosessiin kuuluu sanaston jatkuva päivitys, sillä mikään sanasto ei pysy ajantasaisena ikuisesti, eikä varsinkaan sellainen kuin Kelan sanasto, jonka sisältö perustuu lainsäädäntöön. Kun säädökset muuttuvat, myös sanastoa on päivitettävä.

Tilaa syöte Terminfo RSS