Pääkirjoitus: Ajan hermolla

Katri Seppälä

Viime aikoina tehdyt sanastotyöhön liittyvät projektit ovat osoittaneet jälleen kerran, miten yhteiskunnan tilanne heijastuu sanastotyössä käsiteltäviin aiheisiin ja miten sanastotyöllä voidaan tukea tiedon käsittelyä ja välittämistä. Paitsi monenlaista asiantuntemusta, sanastotyössä tarvitaan myös erityisesti käsitetiedon käsittelemiseen suunniteltuja työkaluja sekä kansainvälistä yhteistyötä, jota tehdään esimerkiksi standardoinnin muodossa.

FH-Prof. Mag. Dr. Georg Löckinger keeps what’s good and fixes what’s bad

Kati Helenius

Professor Georg Löckinger holds a Master’s degree and a PhD in Translation studies. He is a professor of Technical communication at the University of Applied Sciences Upper Austria, has worked as terminologist in various settings, and is currently the chair of two standardization committees in Austria.

Tervetuloa käyttämään Sanastot-työkalua!

Riitta Alkula

Sanastot-työkalu on selainpohjainen sovellus terminologisten sanastojen ja käsitemäärittelyjen luomiseen, julkaisemiseen ja hallintaan. Toisaalta se on myös sovellus tietoja tarvitseville, jotka voivat tästä verkkopalvelusta hakea ja selata sanastoja sekä käsitteiden ja termien terminologisia määritelmiä. Sanastot-työkalusta julkaistiin vuoden 2022 lokakuussa uusi, saavutettava versio. Kehitystyössä otettiin huomioon aikaisemmasta versiosta annettua palautetta ja lisättiin sovellukseen toivottuja uusia ominaisuuksia.

Terminologin asiantuntemus tukena Itämeri-työssä

Anne Nordling

Keväällä 2022 otimme Baltic Sea Action Groupista (BSAG, virallisesti Elävä Itämeri säätiö) yhteyttä Sanastokeskukseen, sillä tarvitsimme tukea järjestelmälliseen käsitetyöskentelyyn. Päämääränämme oli saada aikaan kolmen toiminnassamme keskeisen käsitteen määritelmät ja käsitekaavio. Kyseisistä käsitteistä keskeisin on uudistava viljely, ja keskitymme tässä artikkelissa kertomaan määrittelytyön vaiheista ja näkökulmista sitä esimerkkinä käyttäen.

Miten Sisäisen turvallisuuden sanasto tehtiin – ja miten työ jatkuu

Riina Muurila

Helmikuussa julkaistussa Sisäisen turvallisuuden sanastossa on 65 käsitettä, jotka liittyvät sisäiseen turvallisuuteen ja yleisemmin sisäministeriön hallinnonalaan. Sanastoa työstettiin vuoden ajan pääosin työpajatyöskentelynä, jossa olivat mukana kaikkien sisäministeriön hallinnonalan virastojen edustajat sekä Sanastokeskus ry:n terminologi. Erilaiset katsantokannat ja näkökulmat osoittautuivat työn edetessä rikkaudeksi, joskin välillä oli haasteellista päättää, kumpi tai mikä näkökulma otetaan sanastoon. Konsensus saavutettiin kuitenkin kerta toisensa jälkeen, ja käsitekuvaukset on laadittu niin, että ne vastaavat sisäisen turvallisuuden toimijoiden yhteistä näkemystä.

Tilaa syöte Terminfo RSS