Pääkirjoitus: Digiloikka edellyttää sisältötyötä ja sisältötyö kunnon työvälineitä

Katri Seppälä

Suomen hallituksen digitalisaatiotavoitteet ovat käynnistäneet julkishallinnossa lukuisia sähköisten palvelujen kehityshankkeita, joilla on kannatettavia tavoitteita. Digitalisaation onnistumisen uhkana on kuitenkin sisällön merkityksen unohtuminen teknisiä ratkaisuja kehitettäessä. Pelkällä tekniikalla ei voida ratkaista kestävällä tavalla kaikkia ongelmia, vaan sisällön suunnittelu ja tuottaminen vaikuttavat siihen, kuinka hyviin tuloksiin tekniikan avulla päästään.

Yhteinen tiedon hallinta -hanke haastaa yhteistyöhön tiedon määrittelyssä ja hallinnassa

Suvi Remes

Julkiset palvelut muodostuvat suurelta osin tiedosta. Tätä tietoa käytetään kansalaisen palvelutarpeeseen vastaamiseen ja toisaalta erilaisten viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen. Ei ole samantekevää, miten tätä tietoa käsitellään. Yhteinen tiedon hallinta -hanke lähtee liikkeelle näkemyksestä, että hyvän sähköisen palvelun taustalla on järjestelmällisesti johdettu tiedon merkityssisällön määrittely. Tiedon merkityksen systemaattinen määrittely mahdollistaa myös jo olemassa olevan tiedon monipuolisen käytön – voimme jakaa ja käyttää tietoa edelleen, kun tiedämme, mitä tietoa jaamme. Tavoitteena on siis palvella kansalaista ja myös yrityksiä paremmin, kun samaa, julkisen hallinnon hallussa jo olevaa tietoa ei tarvitsisi kysyä aina uudelleen.

Euroopan terminologiajärjestö EAFT täytti 20 vuotta

Anu Ylisalmi

Terminologia-alan yhteistyötä tehdään Euroopan tasolla Euroopan terminologiajärjestön EAFT:n puitteissa. EAFT perustettiin Tanskan Koldingissa lokakuussa 1996 eli järjestö täytti syksyllä 20 vuotta. EAFT kerää yhteen eurooppalaiset terminologian parissa työskentelevät organisaatiot ja terminologiasta kiinnostuneet ihmiset ja pyrkii lisäämään terminologisen työn näkyvyyttä.

Palkkahallinnon sanasto: esimerkki yhteisen sopimisen ja säädösmääritelmien merkityksestä

Katri Seppälä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät vuonna 2013 sanastotyön osana SADe-ohjelman Yrityksen palvelukokonaisuus -hanketta. Sanastotyö oli osa palkkahallinnon yhteentoimivuuden intressiryhmän työtä, ja siinä sosiaaliturvan kuten sairaus- ja tapaturmavakuuttamisen sekä työttömyys- ja eläketurvan ja työnantajien edustajat selvittivät toiminnalleen yhteisten käsitteiden sisältöä. Kansallisen Tulorekisterin kehityksen käynnistyttyä vuoden 2016 alussa sanastotyötä jatkettiin tulorekisterityön yhteydessä, ja loppuvuodesta valmistuu Palkkahallinnon sanaston ensimmäinen versio.

My Data, MyData, oma data, omadata, oma tieto, omatieto, omat tiedot – uudella käsitteellä on monta nimeä

Sirpa Suhonen

Tietoa kertyy yhä enemmän, kun sen tallentaminen ja hyödyntäminen on aiempaa helpompaa tekniikan kehittyessä. Ihmisistä on paljon henkilötietoa esimerkiksi julkishallinnon rekistereissä, yritysten asiakasjärjestelmissä ja erilaisten verkkopalvelujen tietokannoissa. Yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista on digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen, ja yksi tämän kärkihankkeen toimenpiteistä on massadatan toimintaohjelman toimeenpaneminen. Toimintaohjelman tavoitteena on lisätä suurten tietoaineistojen hyödyntämistä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa sekä käynnistää henkilöä koskeviin tietoihin eli omadataan perustuvia kokeiluja. Mutta mitä on tämä omadata?

Tervetuloa Nordterm 2017 -tapahtumaan ensi kesänä

Terminologia-alan pohjoismainen yhteistyöjärjestö Nordterm järjestää joka toinen vuosi Nordterm-päivät, jotka ovat avoinna kaikille terminologiasta ja sanastotyöstä kiinnostuneille. Nordterm 2017 -tapahtuma järjestetään Norjan Kongsbergissä 12.–15. kesäkuuta 2017. Tapahtuman teema on Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem?

Kirjallisuutta

Esittelyssä ruotsin kieltä juridiikan kielenä Suomessa tarkasteleva Juridik på svenska i Finland, valtioneuvoston kanslian julkaisema Hyvin suunniteltu, puoliksi kirjoitettu – apuneuvoja tekstintekijälle sekä suomalaisille tuttuja yritysten ja tuotteiden nimien taustoja esittelevä Merkilliset nimet.

Tilaa syöte Terminfo RSS