Pääkirjoitus: Mihin terminologia tarvitaan?

Katri Seppälä

Sanastokeskuksen sivustolla on tietoa terminologin tehtävistä ja roolista projekteissa esimerkiksi Sanastotyön ja ontologiatyön tekijät -sivulla. Vahva käsiteanalyysin hallinta on terminologin tärkein ammattiosaamisen alue, sillä käsiteanalyysiin erikoistuminen erottaa terminologit monista muista tiedon käsittelyn ammattilaisista. Käsiteanalyysin osalta ei riitä vain sääntöjen mekaaninen noudattaminen, eikä lopputulokseksi kelpaa pelkästään ulkoisesti systemaattiselta näyttävä määritelmä, vaan jokainen laadukas määritelmä edellyttää käsitetietojen tarkkaa analysointia ja konsensuksen löytämistä. Tähän terminologi ei pysty yksin, vaan kuten usein olemme todenneet, työhön tarvitaan terminologin lisäksi käsiteltävän aihealueen asiantuntijoita. Siksi terminologilta edellytetään käsiteanalyysiosaamisen lisäksi esimerkiksi työryhmätyöskentelyn ja työn ohjaamisen taitoja.

Ylva Byrman (Göteborgin yliopisto) ja Andreas Nord (Uppsalan yliopisto) ovat tutkineet terminologin käytännön työtä ja esittelivät tutkimustuloksiaan ruotsalaisen Terminologifrämjandet-yhdistyksen jäsentapaamisessa otsikolla ”Inte bara begreppsanalys! Om terminologers uppgift och kompetens”. Byrman ja Nord ovat tehneet tarkkoja havaintoja seuratessaan sanastotyöryhmän työskentelyä ja nostivat esityksessään esiin sen, kuinka monenlaisia taitoja ja vaihteleviin tilanteisiin sopeutumista terminologilta vaaditaan. Havainnot on helppo tunnistaa omaakin työtä koskeviksi, vaikkei niitä yleensä työarjessa tule tutkijoiden tapaan tarkasteltua.

Käsitteitä määriteltäessä terminologin keskeisenä tehtävänä on saada kysymysten ja keskustelun avulla selville, mikä käsitteelle on keskeistä ja varmistaa, että asiantuntijat ovat yksimielisiä käsitteen olennaisista piirteistä. Asiantuntijat eivät esimerkiksi aina automaattisesti kiinnitä huomiota kaikkiin määritelmäluonnosten puutteisiin, koska he voivat huomaamattaan mielessään ”täydentää” määritelmiä omilla käsitettä koskevilla taustatiedoillaan. Tällaisissa tilanteissa terminologi voi kysymyksillään pyrkiä varmistamaan, että määritelmiin saadaan varmasti mukaan kaikki olennainen tieto. Jos asiantuntijat ovat erimielisiä, terminologi voi joutua myös sovittelijan rooliin. Sekin sopii, koska terminologi voi (yleensä erikoisalan ulkopuolisena) suhtautua käsitteisiin neutraalisti ja perustella ratkaisuehdotuksensa terminologisella logiikalla. Moninaisiin tilanteisiin ei ole vakioratkaisuja, mutta ammattiterminologit löytävät sopivan toimintatavan ja pystyvät auttamaan asiakkaita myös laajojen projektikokonaisuuksien hallinnassa niin, että laadittavien sanastojen yhteydet muuhun toimintaan ja esimerkiksi julkaisuihin otetaan huomioon.

Yhteistyössä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa terminologi pääsee luomaan uutta, entistä tarkempaa tietoa käsitteistä. Kun muutkin asiantuntijat innostuvat työstä ja tunnistavat sen merkityksen, ei voi olla kuin tyytyväinen.

Iloista joulun odotusta!

Kirjoittajasta:
Katri Seppälä on Sanastokeskuksen johtaja ja Terminfon päätoimittaja.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.