My Data, MyData, oma data, omadata, oma tieto, omatieto, omat tiedot – uudella käsitteellä on monta nimeä

Sirpa Suhonen

Tietoa kertyy yhä enemmän, kun sen tallentaminen ja hyödyntäminen on aiempaa helpompaa tekniikan kehittyessä. Ihmisistä on paljon henkilötietoa esimerkiksi julkishallinnon rekistereissä, yritysten asiakasjärjestelmissä ja erilaisten verkkopalvelujen tietokannoissa. Näillä tiedoilla on yhä enemmän yhteiskunnallista ja taloudellista arvoa. Henkilöä koskeviin tietoihin liittyvillä hankkeilla pyritään siihen, että yksilö voisi vaikuttaa itseään koskevien tietojen käyttöön ja saisi mahdollisuuden hyötyä tästä tiedosta, esimerkiksi jakamalla sitä edelleen palvelujen käyttöön.

Yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista on digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen, ja yksi tämän kärkihankkeen toimenpiteistä on massadatan toimintaohjelman toimeenpaneminen. Toimintaohjelman tavoitteena on lisätä suurten tietoaineistojen hyödyntämistä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa sekä käynnistää henkilöä koskeviin tietoihin eli omadataan perustuvia kokeiluja. Mutta mitä on tämä omadata?

Uusi käsite

Kun keksitään uusi laite, esine, idea tai muu asia, sillä on usein aluksi monta erilaista nimitystä, kunnes jokin niistä vakiintuu käyttöön. Sanastokeskuksen koordinoimassa Tietotekniikan termitalkoot -projektissa pyritään antamaan suosituksia suomenkielisistä termeistä, joilla voi viitata uusiin tietotekniikan käsitteisiin. Toki Termitalkoissa otetaan joskus käsittelyyn myös ”vanhoja” käsitteitä, esimerkiksi siitä syystä, että halutaan selvittää jotain kokonaisuutta, jossa on mukana sekä vanhaa että uutta.

Yksi näistä uusista käsitteistä on saanut englanniksi nimityksekseen my data erilaisine kirjoitusvaihtoehtoineen (yhteen tai erikseen, pienillä tai isoilla alkukirjaimilla). Tätä ajankohtaista käsitettä pohdittiin syksyllä myös Termitalkoissa. Kuten yleensäkin terminologisessa sanastotyössä pohdinta kohdistuu kahteen seikkaan: mitä tämä käsite tarkoittaa ja mikä sen nimitys voisi olla suomeksi tai jollain muulla kielellä? Yleensä pohdinta kannattaa aloittaa käsitteen merkityksen selvittämisestä eli sanastotyön termein käsiteanalyysista. Sen jälkeen on helpompi miettiä, mikä olisi käsitettä kuvaava hyvä suomen- tai muunkielinen termi.

Miksi termiksi omadata?

Tietotekniikan termitalkoissa päädyttiin suosittelemaan omadata-termiä. Yhdyssanassa korostuu nimityksen termimäisyys paremmin kuin sanaliitossa oma data. Oma tieto ja omat tiedot taas koettiin turhan yleisiksi: ne voivat nimityksinä viitata mihin tahansa, missä on kyse joistain henkilöön liittyvistä tiedoista. Data-loppuista termiä taas suosittiin siksi, että data viittaa koneluettavaan tietoon, kun taas tieto voi olla myös paperimuodossa tai vaikkapa vain jonkun henkilön ajatuksissa.

Muuttuva merkitys

Uusi käsite saattaa olla vielä hieman epämääräinen ja muutoksessa, jolloin sille on vaikea laatia määritelmää. Kun käsitteen sisältöä selvittää esimerkiksi Internetistä löytyvien kirjoitusten perusteella, saattaa huomata, että yksi kirjoittaja tarkoittaa termillä yhtä asiaa ja toinen toista. Tällöin pitää pohtia muun muassa sitä, onko erilaisilla merkityksillä kuitenkin jotain yhteistä, onko kirjoittaja kenties alan auktoriteetti tai ainakin luotettava taho ja miten enemmistö ymmärtää käsitteen sisällön. Eikä muutos koske vain uusia käsitteitä. Myös vanhojen käsitteiden sisältö ja nimityksetkin saattavat muuttua ajan myötä.

Uuden käsitteen sisältöä ei koskaan voi selvittää ilman, että miettii sen suhdetta muihin käsitteisiin, sillä uusikin käsite sijoittuu aina johonkin käsitekokonaisuuteen. Omadatan kohdalla pohdittiin muun muassa sen suhdetta henkilötietoihin. Molemmat liittyvät tiettyyn henkilöön, mutta henkilötietoa hallinnoivat yleensä muut tahot kuin henkilö itse. Henkilötietoa on esimerkiksi viranomaisilla ja yrityksillä. Omadata-käsitteelle on olennaista se, että henkilö itse voi hallita ja hyödyntää itseään koskevaa tietoa. Hän voi esimerkiksi jakaa sitä haluamilleen tahoille.

Kaikkien näiden pohdintojen jälkeen Tietotekniikan termitalkoissa päädyttiin seuraavaan suositukseen:

omadata
en my data; mydata
määritelmä
henkilöä koskeva data, jota kyseinen henkilö voi itse hallinnoida ja hyödyntää

huomautus
Omadata voi olla esimerkiksi henkilön itsestään tai perheestään tallentamaa terveys- ja hyvinvointitietoa, kuten tietoa rokotuksista, lääkärikäynneistä, laboratoriotutkimuksista ja liikuntasuorituksista. Halutessaan henkilö voi jakaa tietojaan toisille, kuten perheenjäsenilleen.
Omadata ei ole sama asia kuin henkilötiedot, sillä henkilötietoa hallinnoivat usein muut tahot kuin henkilö itse, esimerkiksi viranomaiset, yritykset ja verkkopalvelut.

Myös hallituksen kärkihankkeessa mainittu massadata on määritelty Tietotekniikan termitalkoissa.

Yleistä palautetta Termitalkoista voi lähettää palautelomakkeella ja käsitekohtaista palautetta jokaisessa tietueessa olevan kommentointipainikkeen kautta.

Kirjoittajasta:
Sirpa Suhonen työskentelee terminologina Sanastokeskus TSK:ssa ja koordinoi Tietotekniikan termitalkoiden toimintaa.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.