Kirjallisuutta

Sabotöörin siluetti

Tuija Vertaisen kirja Sabotöörin siluetti – Ranskalaisperäisten sanojen selityksiä ilmestyi tammikuussa 2024.

Kirjassa kerrotaan pienten tarinoiden kautta suomen kielessä käytössä olevien ranskalaisperäisten sanojen syntyyn vaikuttaneista ilmiöistä, henkilöistä, kirjoista ja esineistä. Kirjassa on 84 tarinaa, joissa kerrotaan noin 150 sanasta, joita ovat muun muassa avec, boheemi, charmi, dekoltee, essee, frotee, gurmee, kompassi, luutnantti, metri, nonparelli, oranssi, palttoo, rutiini, seslonki, tusina ja uniikki. Kirjan lopussa kerrotaan lyhyesti etymologiasta, ranskan kielen historiasta ja siitä, minkälaisia reittejä ranskalaiset lainasanat ovat kulkeutuneet suomen kieleen.

Tuija Vertainen on ranskan kielen ja kirjallisuuden asiantuntija.

Sabotöörin siluetti -teos on myytävänä kirjakaupoissa noin 28 euron hintaan.

Tuija Vertainen: Sabotöörin siluetti – Ranskalaisperäisten sanojen selityksiä
SKS Kirjat, Helsinki 2024. 191 s. ISBN 978-951-858-657-2


Nato-sanasto

Valtioneuvoston kanslia julkaisi helmikuussa 2024 Nato-sanaston toisen laajennuksen.

Nato-sanasto sisältää nyt lähes 220 käsitettä. Nato-sanastossa annetaan suosituksia suomen- ja ruotsinkielisiksi vastineiksi englanninkielisille nimikkeille ja termeille. Käsitteille annetaan termien lisäksi myös määritelmät englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.

Nato-sanasto on laadittu valtioneuvoston kanslian tammikuussa 2023 asettamassa projektissa, johon osallistui asiantuntijoita ja kieliasiantuntijoita eri ministeriöistä sekä Puolustusvoimista ja Kotimaisten kielten keskuksesta. Lisäksi sanastoa kommentoivat yhteistyökumppanit Suomesta, Ruotsista ja Euroopan unionista.

Nato-sanastoa täydennettiin nyt Naton kriisinhallintaan, toimijoihin, toimintaympäristöön ja puolustussuunnitteluun liittyvillä käsitteillä sekä keskeisten sopimusten nimillä. Sanastossa on aiemmin julkaistu Naton poliittisen ja sotilaallisen organisaatiorakenteen nimikkeitä, Nato-yhteyksissä käytettyjä poliittisen ja sotilaallisen rakenteen henkilönimikkeitä sekä keskeisiä Naton ydintehtäviin, turvallisuuskäsityksiin ja asevalvontaan liittyviä käsitteitä.

Nato-sanastoa on tarkoitus täydentää myöhemmin uusilla käsitteillä.

Nato-sanasto on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä.

Nato-sanasto
Valtioneuvoston kanslia, Helsinki 2024. 72 s.


Termlex-termiportaali

Termlex on neljän kansallisen standardointijärjestön yhteinen termiportaali. Termiportaalin kautta pääsee tutustumaan kansainvälisen standardointijärjestön ISOn, eurooppalaisen standardointijärjestön CENin ja Termlexissä mukana olevien standardointijärjestöjen julkaisemien standardien sisältämiin termeihin ja määritelmiin.

Termiportaalissa on termejä ja määritelmiä englanniksi, ranskaksi, saksaksi, norjaksi (kirjanorja ja uusnorja), tanskaksi, espanjaksi, venäjäksi ja ruotsiksi.

Termlexissä ovat mukana kansalliset standardointijärjestöt Itävällasta (Austrian Standards), Norjasta (Standard Norge), Ruotsista (Svenska institutet för standarder) ja Tanskasta (Dansk Standard).

Termlex-termiportaali on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä.

Termlex-termiportaali
Standard Norge, Oslo


Svenskt lagspråk i Finland

Ruotsinkielistä lakikieltä käsittelevästä käsikirjasta Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) julkaistiin joulukuussa 2023 uudistettu painos.

Slafissa kuvaillaan, miten lait ja muut säädökset syntyvät, sekä esitellään tärkeimpiä kääntämisen lähteitä ja apuvälineitä. Slafissa käsitellään myös oikeakielisyyskysymyksiä ja oikeinkirjoitusta sekä keinoja vanhahtavien sanojen ja fraasien nykyaikaistamiseksi. Lisäksi käsikirja sisältää kaksikieliset luettelot kansallisista viranomaisista ja Euroopan unionin toimielimistä sekä suomi–ruotsi-sanaston, jossa esitellään perinteisiä kääntämisen sudenkuoppia ja sellaisia sanoja ja ilmauksia joita on vaikea löytää muista lähteistä.

Slaf käsittelee kääntäjän näkökulmasta myös terminologisia ja lakiteknisiä kysymyksiä, viittaustekniikkaa, hallituksen esitysten otsikoita ja standardilauseita sekä säädösten johtolauseita.
Käsikirjan päivityksestä vastasi valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan asettama työryhmä, johon kuului edustajia valtioneuvoston kansliasta, oikeusministeriöstä, eduskunnan ruotsin kielen toimistosta ja Kotimaisten kielten keskuksesta.

Slaf on tarkoitettu kääntäjille, laintarkastajille ja lainvalmistelijoille. Slaf on verkossa vapaasti saatavilla Valtioneuvoston julkaisuarkistossa Valtossa.

Svenskt lagspråk i Finland Slaf – Ruotsinkielinen lakikieli
Valtioneuvoston kanslia, Helsinki 2023. 439 s. ISBN 978-952-383-051-6 (PDF)


Kielitoimiston sanakirja

Kotimaisten kielten keskus on julkaissut maaliskuussa 2024 uuden päivitetyn version Kielitoimiston sanakirjasta.

Sanakirjaan on lisätty reilut 400 uutta hakusanaa, kuten ansiotasoindeksi, erityisraskausvapaa, huoli-ilmoitus, isorotta, jakeluvelvoite, jatkuvapeitteinen, jokaisenoikeus, maistelumenu, näytösoikeudenkäynti, oirekuva, pörssisähkö, reaktiovideo, syvyysefekti ja väestötietojärjestelmä. Päivityksen yhteydessä yli tuhanteen jo olemassa olevaan sana-artikkeliin on tehty muutoksia.

Kielitoimiston sanakirja on verkossa vapaasti kaikkien käytettävissä.

Kielitoimiston sanakirja
Kotimaisten kielten keskus, Helsinki


Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.