TEPA-termipankin käyttöliittymä on uudistunut

Anu Ylisalmi

TEPA on Sanastokeskus TSK:n ylläpitämä termipankki, johon on koottu erikoisalojen termejä ja määritelmiä yli 350 000 termitietueeseen. Termipankki sisältää sekä Sanastokeskuksen että muiden asiantuntijoiden laatimia alakohtaisia sanastoja, sanakirjoja ja termitietokantoja. TEPA-termipankin käyttöliittymä uudistui merkittävästi helmikuussa 2018.

Termipankki käytössä jo yli 30 vuotta

Sanastokeskus on ylläpitänyt TEPA-termipankkia vuodesta 1984 alkaen, jolloin Sanastokeskus teki Teknillisen korkeakoulun kirjaston kanssa sopimuksen ”Tekniikan termipankin” ylläpidosta TRIP-tietokannassa. Vuonna 1987 TEPA-termipankki avattiin maksavien asiakkaiden käyttöön. Yhteys TEPAan otettiin ensin suoraan modeemin avulla, mutta myöhemmin yhteyden pystyi ottamaan myös Internetin kautta Telnet-ohjelmalla. Vuodesta 1997 alkaen TEPA on ollut kaikkien maksuttomasti käytettävissä Sanastokeskuksen verkkosivuston kautta.

TEPAa on uudistettu vuosien varrella sekä tekniikan että sisällön osalta. Vuonna 2007 tehtiin suurempi uudistus, jossa siirryttiin TRIP-tietokannasta käyttämään Kielikone Oy:n kehittämää MOT®-sanakirjaohjelmaa ja tuotiin termipankkiin uutta aineistoa, muun muassa Ruotsin Terminologicentrum TNC:n sanastoja.

Lokakuussa 2016 oli vuorossa seuraava suurempi uudistus, kun TEPAan lisättiin Tieteen termipankin ja Euroopan unionin termitietokannan IATEn aineistoja. Näiden aineistolisäysten tarkoituksena oli helpottaa tiedonhakua: yhdellä TEPA-haulla voi saada hakutuloksia entistä useammista lähteistä ja tiedon käyttö on aiempaa helpompaa, kun hakutulokset näkyvät yhtenäisessä muodossa. Tämän lisäyksen myötä TEPAn käyttö on lisääntynyt merkittävästi, ja vuonna 2017 termipankkiin tehtiin yli 365 000 hakua.

Parannuksia käyttöliittymään

Helmikuussa 2018 Sanastokeskus julkaisi uudistuneen TEPA-termipankin. Uudistuksen yhteydessä tehtiin merkittäviä parannuksia muun muassa termipankin käyttöliittymään, sen ominaisuuksiin, ohjeistukseen, sanastoryhmien jaotteluun sekä käyttäjien mahdollisuuksiin jakaa saatuja hakutuloksia muille.

Uudistuneessa termipankissa on käytetty responsiivista suunnittelua eli termipankin käyttöliittymä on suunniteltu niin, että se mukautuu mahdollisimman hyvin käyttäjän laitteeseen ja sen näyttöön. Samalla pyrittiin selkeyttämään termipankin ohjeistusta, jotta käyttäjät osaisivat hyödyntää termipankkia mahdollisimman hyvin.

TEPA-termipankin hakutulos
Kuva 1: TEPA-termipankin hakutulos hakusanalla ’henkilöauto’

Uutena ominaisuutena termipankin asetuksiin tuotiin mahdollisuus rajata haussa käytettäviä kieliä. Valitsemalla asetuksista tietyt lähtökielet haku kohdistuu termeihin vain näillä kielillä. Jos esimerkiksi englanti rajataan pois hakukielistä ja suomi jätetään hakukieleksi, home-hakusanalla tehdyn haun tuloksina ei tule asuntoon tai asuinpaikkaan liittyviä tuloksia, vaan suomen home-sanan vastineita muilla kielillä. Kun tietyt kohdekielet ovat valittuna, muunkieliset tiedot piilotetaan tuloksista.

Uudistuneessa termipankissa voi hyödyntää entistä paremmin termipankin käsitekaavioita. Käsitekaavioita on monissa terminologisissa sanastoissa ja niiden tarkoitus on visualisoida käsitteiden välisiä yhteyksiä ja auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia. TEPAn uusimmissa sanastoissa, joissa on UML-muotoisia käsitekaavioita, käsitekaavioissa olevat termit ja määritelmät toimivat samalla linkkeinä kyseisiin termitietueisiin. Lisäksi jokaisen käsitekaavion alla on nyt linkit ko. sanaston muihin käsitekaavioihin.

Pääomatuloihin liittyvä käsitekaavio TEPA-termipankissa
Kuva 2: Pääomatuloihin liittyvä käsitekaavio TEPA-termipankissa

TEPAn käyttöliittymää muokattiin uudistuksen yhteydessä niin, että jokaisella hakutuloksella on oma www-osoitteensa (esimerkiksi www.tsk.fi/tepa/fi/haku/matkakustannukset). Hakutulosten www-osoitteen voi kopioida esimerkiksi lähetettäväksi sähköpostilla tai hakutuloksen voi jakaa pikakuvakkeen avulla Facebookiin, Twitteriin tai LinkedIniin.

Uusi sanastoryhmien jaottelu ja uusia aineistoja

TEPAn aineistot on yhdistelty sanastoryhmiksi aineiston tyypin tai lähteen perusteella. Uudistuksen yhteydessä myös termipankissa olevien sanastoryhmien jaottelua muutettiin, jotta käyttäjä saisi hakutuloksissa uusimpien sanastojen tiedot ensimmäisenä. Termipankissa on nyt neljä sanastoryhmää: terminologiset sanastot, Tieteen termipankki, Euroopan unionin termitietokanta IATE ja muut sanastot. Oletusarvoisesti haku tehdään kaikkiin aineistoihin, mutta haun voi myös rajoittaa tiettyihin sanastoryhmiin valitsemalla yhden tai useamman sanastoryhmän.

Lisäksi TEPAan tuotiin uusina aineistoina vastikään ilmestyneet Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 50), Asemakaavoituksen käsitteitä ja Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versio 4.0.

Kirjoittajasta:
Anu Ylisalmi on Sanastokeskuksen terminologi ja Terminfon toimitussihteeri.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.